LAD EXECUTIVE COMMITEE
President Ragini Chokshi 201-682-7059
Vice Presidents

Chirag Sheth
Viral Chokshi
Leena Parikh
Hiren Chokshi
Narendra Parikh

201-282-8122
973-931-0012
908-456-1583
973-818-7665
908-787-5682

Secretary
Jt. Secretary
Rashesh Dalal
Yagnesh Choksi
201-970-3303
267-566-7073
Treasurer
Jt. Treasurer

Nimish Sukhia
Rashmi Gunderia

732-277-3891
781-405-3205

Lad Executive Volunteers

Yogesh Chokshi
Bela Parikh
Nipa Parikh
Visakha Parikh
Ami Shah
Kumar Shah
Kashmira Parikh
Kalpana Shirolawala
Krishnakant Vakharia
Keyur Marfatia
Ramesh Shah

 
Board of Trustees
Chairman Dr. Arun Mehta  
Trustees

Mr. Dharmesh Parikh (CFO)
Mr. Bharat Parikh
Mr. Haresh Shah
Mr. Kamlesh Shah
Dr. Ajita Shah
Navin Sheth
Leena Shah
Amit Mehta

 
Auditor Mahesh Agashiwala (CPA)  
Emirates Chairmen

Mr. Vijay Chokshi
Mr. Suresh Desai
Dr. Ramesh Jhaveri
Mr. Amulakh Parikh
Mr. Dhruv Sethna
Dr. Bankim D. Shah
Mr. Chetan Shah
Mr. J.M. Shah
Dr. Sunil Shah
Mr. Mayur Dalal
Mr. Paritosh Shah
Dr. Nilesh Shah

 
     
Copyright © 2019 Lad Samaj of North America.