LAD EXECUTIVE COMMITEE
President Ragini Chokshi 201-682-7059
Vice Presidents

Navin Sheth
Leena Shah
Amit Mehta
Viral Chokshi

908-705-4841
732-910-9295
732-261-2559
973-931-0012
Secretary Rashesh Dalal 201-970-3303
Nimish Sukhia 732-277-3891
Treasurer Hiren Chokshi 973-818-7665
Chirag Sheth 201-281-8122
Lad Executive Volunteers

Yagnesh Chokshi
Yogesh Chokshi
Rashmi Gunderia
Bela Parikh
Leena Parikh
Nipa Parikh
Narendra Parikh
Visakha Parikh
Ami Shah
Kumar Shah
Parth Sethna
Kashmira Parikh
Kalpana Shirolwala
Krishnakant Vakharia

 
Board of Trustees
Chairman Dr. Nilesh Shah  
Trustees

Mr. Dharmesh Parikh (CFO)
Mr. Pravin Chokshi
Mr. Nitin Khandwala
Mr. Dinesh Master
Dr. Arun Mehta
Mr. Bharat Parikh
Mr. Vijay Parikh
Mr. Haresh Shah
Mr. Kamlesh Shah
Dr. Ajita Shah

 
Auditor Mahesh Agashiwala (CPA)  
Emirates Chairmen

Mr. Vijay Chokshi
Mr. Suresh Desai
Dr. Ramesh Jhaveri
Mr. Amulakh Parikh
Mr. Dhruv Sethna
Dr. Bankim D. Shah
Mr. Chetan Shah
Mr. J.M. Shah
Dr. Sunil Shah
Mr. Mayur Dalal
Mr. Paritosh Shah

 
     
Copyright © 2018 Lad Samaj of North America.